Het Kunstwarenhuis

Het Kunstwarenhuis, de laatste tentoonstelling bij StARTion.
5 t/m 19 november 2017

foto’s: Jenny de Groot