over ons

074PK is in 2018 ontstaan uit het Hengelose kunstenaarsinitiatief StARTion. Sinds februari 2020 is 074PK een stichting.

Stichting 074PK heeft ten doel het behouden, creëren en bevorderen van mogelijkheden voor professionele beeldend kunstenaars in het algemeen en van die in Hengelo in het bijzonder, ter bevordering van hun beroepspraktijk.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

  • het beheren en/of het beschikbaar stellen van een presentatieruimte in Hengelo
  • het initiëren en organiseren van projecten en tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
  • het uitgeven van publicaties
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt níet het maken van winst.

Contact
06 53844205
stichting074pk@gmail.com

KvK nummer: 77347331
bankrek.nr. NL54 SNSB 0339 4284 73