Raamvertellingen

Raamvertellingen / Theo en Louise op reis
Fotomontages van Henk Geuzinge en Jenny de Groot, op de 15 dubbele ramen tegenover perron 2a.
De opening is tevens de start van StARTion
27 november 2015

foto’s: Frans Mensink, Marcel van Gunst, Thea van Dijk, Ruben Sinkeldam